ISSN: 1815-6770

СУДНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ

Політика відкритого доступу

Науково-технічний збірник «Суднові енергетичні установки» є збірником відкритого доступу.

Всі статті приймаються до видання і публікації в паперовому та електроному вигляді на безкошторисній основі.

Доступ до роботи з матеріалами статтєй регулююється українським на міжнародним законодавсьтвом.