ISSN: 1815-6770

СУДНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ

Загальна інформація

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України 09.02.2021 № 157) зі спеціальності:
271 – річковий та морський транспорт;
275 – транспортні технології.

Тематика збірника

Збірник присвячений проблемам суднової енергетики, проектування, модернізації й експлуатації суднових енергетичних установок, методам підвищення ефективності й надійності використання суднових технічних засобів. Збірник входить у перелік видань, затверджених ВАК України за розділом технічні науки.

Для науковців і фахівців.

Мета збірнику - усунути той розрив, який виникає між новими науковими знаннями, які швидко з'являються, і впровадженням їх у суднову енергетику, що вимагає значно більшого часу.

Завданням збірнику для досягнення поставленої мети є формування «наукової складової» трансферу сучасних технологій з науки в суднову енергетику. Тому в статтях, що публікуються в збірнику, акцент робиться і на наукову новизну, і на практичну цінність.